Już prawie 10% polskiej energii wytwarzane jest z OZE

Według najnowszego sprawozdania Komisji Europejskiej, Polsce tylko do 2010 roku udało się zwiększyć udział energii wytwarzanej z OZE do 9,5 %. To więcej niż zakładano.

Zgodnie z tzw. pakietem energetyczno-klimatycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w 2007 roku, Unia Europejska ma obowiązek zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii końcowej do 20% w 2020 r.

Główny cel wyznaczony dla Polski to zwiększenie  udziału energii wytwarzanej z OZE do 15% całkowitego zużycia energii do 2020 roku, w tym cel średnioterminowy 8,8% do 2010 roku. Według raportu z postępów w dziedzinie energii odnawialnej, przedstawionego 27 marca br. przez Komisję Europejską, Polska zrealizowała cel średnioterminowy na poziomie 9,5%, czyli większym niż prognozowano.

Według przedstawicieli Komisji Europejskiej, żeby wypełnić przyjęte założenia do 2020 roku, należy dalej aktywnie działać na rzecz rozwoju tej dziedziny energetyki.

Czytaj więcej...